Henkilökohtaisista laitteista luopuminen Siikajoen kunnassa

Siikajoen opetustoimen tvt-strategiassa on kirjattu tavoitteeksi, että oppilailla on mahdollisuudet tieto-­ ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen.

Olemme viime vuoden kokeilleet henkilökohtaisten laitteiden käyttöä Siikajoen kunnan sivistystoimen 4. ja 7. luokan aloittaville oppilaille 2022-2023 lukuvuoden aikana. Henkilökohtaisia laitteita testattiin tänä lukuvuotena kaikilla Siikajoen kunnan 4-luokkalaisilla ja 7-luokkalaisilla. Laitteiden käytöstä keskusteltiin opettajainkokouksissa kaikille kouluilla ja sen jälkeen asiasta keskusteltiin koulujen rehtoreiden ja johtajien kanssa.

Palautteen perusteella päädyttiin luopumaan henkilökohtaisesta laitteesta. Syitä tähän olivat mm. laitteiden vähäinen käyttö tai laite oli kotona, kun sitä tarvittiin koulussa sekä hankinnan kalleus. Myös palautetta oli tullut kodeilta, että tietokoneilla olo ns. ruutuaika on kasvanut. Toki asiassa koettiin myös positiivisia kokemuksia. Nyt jatkossa nämä tänä vuonna kokeilussa olleet laitteet ja koulujen kaikki chromebook-laitteet ovat koko koulun hyödynnettävissä. Kouluilla on kuitenkin hyvin laitteita käytettävissään oppilaille. Niiden hyödyntäminen vaatii vain enemmän suunnittelua. Näitä tietokoneita on jatkossakin reilusti käytettävissä.

Huoltajia pyydetään nyt huolehtimaan, että kaikki 4.-luokkalaiset palauttavat nämä henkilökohtaiset chromebook-laitteensa sekä siihen kuluvan laturin luokanopettajalle, ja 7.-luokkalaiset palauttavat chromebook-laitteensa ja laturinsa koulun kansliaan, viimeistään 1.6.2023 mennessä.

Ystävällisin terveisin,

Vt.sivistysjohtaja