Tapaturman sattuessa, ohje lasten vanhemmille

PERUSKOULUSSA, ESIOPETUKSESSA, LUKIOSSA JA PÄIVÄHOIDOSSA
OLEVIEN LASTEN TAPATURMAVAKUUTUS JA SEN KORVAUSKÄYTÄNTÖ


Publicly, for teachers, for students, for the staff and for guardians